Simpatikus.com - Pravila i uslovi korišćenja
Kao korisnik sajta Simpatikus.com, obavezujete se da ćete na sajtu objavljivati materijale koje ne krše zakonske propise Republike Srbije. To znači da ste odgovorni ukoliko sadržaj koji objavljujete krši autorska i druga vlasnička prava.

Simpatikus.com mogu koristiti osobe koje su navršile najmanje 18 godina. Pristupanjem Simpatikus.com-u saglasni ste da razumete sve odredbe Uslova korišćenja i da ste navršili najmanje 18 godina, odnosno da ste navršili dob koja se smatra dobom punoletnosti ukoliko Simpatikus.com-u pristupate iz države gde 18 godina nije granica punoletnosti. Korišćenjem Simpatikus.com-a možete doći u kontakt sa tekstualnim, audio i video materijalom sa scenama eksplicitnog seksa kao i ostalim materijalima namenjenim isključivo punoletnim osobama.

Kao korisnik sajta Simpatikus.com ne smete objavljivati materijale koji sadrže dečiju pornografiju ili iskorištavanje životinja te bilo koju vrstu materijala koji upućuju na bilo kakav oblik iskorištavanja ili nasilja, odnosno materijala koji su zabranjeni zakonima ili propisima.

Želite li prestati koristiti Simpatikus.com, trebate obrisati svoj profil. Brisanje profila dostupno je iz menija "Podešavanja" te potom "obrišite profil". Brisanje profila je nepovratna akcija. Simpatikus.com zadržava pravo da bilo kom korisniku (besplatnom ili plaćenom) bez prethodne najave obriše profil i uskrati članstvo ukoliko se utvrdi kršenje Uslova korišćenja.

Kao korisnik sajta Simpatikus.com, ne smete objavljivati bilo kakve reklamne sadržaje a posebno ne one komercijalne. Ukoliko se želite reklamirati prethodno kontaktirajte naš marketing.

Kupac servisa i usluga na Simpatikus.com-u nema pravo na povrat sredstava za članarinu nakon što su servisi i usluge aktivirane na stranici Simpatikus.com

Kao korisnik sajta Simpatikus.com ne smete:
- lažno se predstavljati odnosno predstavljati u ime druge osobe,
- svesno slati sadržaj koji sadrži viruse ili drugi kompjuterski kod čije izvršavanje uništava, oštećuje ili ograničava funkcionalnost kompjuterskog hardvera, softvera ili podataka
- javna objavljivati podatke iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi vaš ili tuđi identitet (ime i prezime, email ili poštanska adresa, broj telefona i sl.)

Kao korisnik sajta Simpatikus.com, odgovorni ste za sve sadržaje i informacije koje nam šaljete, a mi objavljujemo na Simpatikus.com portalu. U slučaju da ste svojim materijalima prouzrokovali bilo kakvu štetu drugim osobama morate biti spremni snositi zakonske posledice.

Simpatikus.com garantuje sigurnost i privatnost svih Vaših ličnih podataka koje nam dostavite prilikom registracije, slanja poruka, komentara, postavljanja pitanja ili iz bilo kojeg drugog razloga.

Simpatikus.com se obvezuje da Vaše lične podatke neće davati, pokazivati, iznajmljivati ili prodavati trećim osobama. U slučajevima predviđenim nadležnim zakonom, možda ćemo morati Vaše lične podatke dati nadležnoj ustanovi prema zakonu odnosno ako je to u interesu zaštite prava, imovine ili sigurnosti Simpatikus.com-a ili njegovih korisnika.

Kao autor i pošiljalac materijala na sajt Simpatikus.com dajete nam sva prava za objavljivanje i raspolaganje Vašim sadržajima. Zabranjuje se svaki oblik objavljivanja i distribucije materijala koji su prikazani na sajtu Simpatikus.com u časopisima, novinama, televiziji, drugim Internet stranicama bez prethodnog dogovora ili znanja uredništva sajta Simpatikus.com. Svi sadržaji koje administratori sajta Simpatikus.com smatraju neprikladnim za Sajt biće obrisani/uklonjeni bez posebne najave ili upozorenja.

Svi korisnici koji se ne budu pridržavali Uslova i pravila korišćenja sajta Simpatikus.com biće obrisani iz baze portala zajedno sa svim sadržajima koje su nam poslali pod tim podacima.

Ukoliko smatrate, osećate, mislite da ste Vi ili neko drugi vlasnik bilo kojih sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na sajtu Simpatikus.com te se protivite njihovom objavljivanju, molimo Vas da nas obavestite o tome.

Simpatikus.com ne preuzima odgovornost Vašeg ponašanja kao ni eventualnu štetu drugim korisnicima ili osobama koje su proizašle iz Vaših aktivnosti na sajtu Simpatikus.com, kao ni posledice kontakata ostvarenih putem naših servisa.

Simpatikus.com ne garantuje dostupnost svojih sadržaja i usluga u svako vreme i sa svakog kompjutera i/ili operativnog sistema. U slučaju nedostupnosti servisa zbog radova na serveru dužem od 6 sati, Simpatikus.com će kompenzovati vreme nedostupnosti u ukupnom trajanju nedostupnosti plaćenim članovima. Svi sadržaji i usluge objavljeni su u najboljoj nameri, ali bez ikakve garancije tačnosti i funkcionalnosti. Simpatikus.com ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaje profila, izjave, slike ili druge materijale članova. Simpatikus.com ne snosi odgovornost za direktne ili indirektne štete nastale korišćenjem svojih sadržaja i usluga.

"Uslovi korišćenja" podložni su promeni bez prethodne najave.