Simpatikus.com - Pravila i uslovi korišćenja
Kako biste pravilno koristili Simpatikus.com molimo Vas da se pridržavate pravila ponašanja. Imajte na umu da svako kršenje pravila kao posledicu imaće izbacivanja sa sajta Simpatikus.com
Osnovna pravila
Kao korisnik sajta Simpatikus.com obavezujete se da ćete na sajtu objavljivati materijale koje ne krše zakonske propise Republike Srbije. To znači da ste odgovorni ukoliko sadržaj koji objavljujete krši autorska i druga vlasnička prava.

Simpatikus.com mogu koristiti samo osobe koje su navršile najmanje 18 godina. Pristupanjem Simpatikus.com-u saglasni ste da razumete sve odredbe Uslova korišćenja i da ste navršili najmanje 18 godina, odnosno da ste navršili dob koja se smatra dobom punoletnosti ukoliko Simpatikus.com-u pristupate iz države gde 18 godina nije granica punoletnosti.

Kao korisnik sajta Simpatikus.com ne smete objavljivati materijale koji sadrže dečiju pornografiju ili iskorištavanje životinja te bilo koju vrstu materijala koji upućuju na bilo kakav oblik iskorištavanja ili nasilja, odnosno materijala koji su zabranjeni zakonima ili propisima.

Želite li prestati koristiti Simpatikus.com, trebate obrisati svoj profil. Brisanje profila dostupno je iz menija "Podešavanja" te potom "obrišite profil". Brisanje profila je nepovratna akcija. Simpatikus.com zadržava pravo da bilo kom korisniku (besplatnom ili plaćenom) bez prethodne najave obriše profil i uskrati članstvo ukoliko se utvrdi kršenje Uslova korišćenja.

Kao korisnik sajta Simpatikus.com, ne smete objavljivati bilo kakve reklamne sadržaje a posebno ne one komercijalne. Ukoliko se želite reklamirati prethodno kontaktirajte naš marketing.

Kupac servisa i usluga na Simpatikus.com-u nema pravo na povrat sredstava za članarinu nakon što su servisi i usluge aktivirane na stranici Simpatikus.com.

Kao korisnik sajta Simpatikus.com ne smete: - lažno se predstavljati odnosno predstavljati u ime druge osobe, - svesno slati sadržaj koji sadrži viruse ili drugi kompjuterski kod čije izvršavanje uništava, oštećuje ili ograničava funkcionalnost kompjuterskog hardvera, softvera ili podataka - javna objavljivati podatke iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi vaš ili tuđi identitet (ime i prezime, email ili poštanska adresa, broj telefona i sl.)

Kao korisnik sajta Simpatikus.com, odgovorni ste za sve sadržaje i informacije koje nam šaljete, a mi objavljujemo na Simpatikus.com portalu. U slučaju da ste svojim materijalima prouzrokovali bilo kakvu štetu drugim osobama morate biti spremni snositi zakonske posledice.

Simpatikus.com garantuje sigurnost i privatnost svih Vaših ličnih podataka koje nam dostavite prilikom registracije, slanja poruka, komentara, postavljanja pitanja ili iz bilo kojeg drugog razloga.

Simpatikus.com se obavezuje da Vaše lične podatke neće davati, pokazivati, iznajmljivati ili prodavati trećim osobama. U slučajevima predviđenim nadležnim zakonom, možda ćemo morati Vaše lične podatke dati nadležnoj ustanovi prema zakonu odnosno ako je to u interesu zaštite prava, imovine ili sigurnosti Simpatikus.com-a ili njegovih korisnika.

Kao autor i pošiljalac materijala na sajt Simpatikus.com dajete nam sva prava za objavljivanje i raspolaganje Vašim sadržajima. Zabranjuje se svaki oblik objavljivanja i distribucije materijala koji su prikazani na sajtu Simpatikus.com u časopisima, novinama, televiziji, drugim Internet stranicama bez prethodnog dogovora ili znanja uredništva sajta Simpatikus.com. Svi sadržaji koje administratori sajta Simpatikus.com smatraju neprikladnim za Sajt biće obrisani/uklonjeni bez posebne najave ili upozorenja.

Svi korisnici koji se ne budu pridržavali Uslova i pravila korišćenja sajta Simpatikus.com biće obrisani iz baze portala zajedno sa svim sadržajima koje su nam poslali pod tim podacima.

Ukoliko smatrate, osećate, mislite da ste Vi ili neko drugi vlasnik bilo kojih sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na sajtu Simpatikus.com te se protivite njihovom objavljivanju, molimo Vas da nas obavestite o tome.

Simpatikus.com ne preuzima odgovornost Vašeg ponašanja kao ni eventualnu štetu drugim korisnicima ili osobama koje su proizašle iz Vaših aktivnosti na sajtu Simpatikus.com, kao ni posledice kontakata ostvarenih putem naših servisa.

Simpatikus.com ne garantuje dostupnost svojih sadržaja i usluga u svako vreme i sa svakog kompjutera i/ili operativnog sistema. U slučaju nedostupnosti servisa zbog radova na serveru dužem od 6 sati, Simpatikus.com će kompenzovati vreme nedostupnosti u ukupnom trajanju nedostupnosti plaćenim članovima. Svi sadržaji i usluge objavljeni su u najboljoj nameri, ali bez ikakve garancije tačnosti i funkcionalnosti. Simpatikus.com ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaje profila, izjave, slike ili druge materijale članova. Simpatikus.com ne snosi odgovornost za direktne ili indirektne štete nastale korišćenjem svojih sadržaja i usluga.

"Uslovi korišćenja" podložni su promeni bez prethodne najave.
Plaćanje usluga sajta Simpatikus.com
Plaćanjem servisa na sajtu Simpatikus.com omogućiće vam se opcija slanja poruka koja je dostupna samo korisnicima koji imaju uplaćen ovaj servis. Ova usluga je dostupna u trajanju od 30 dana nakon uspešno izvršene uplate.
Zaštita privatnosti korisnika
U ime Simpatikus.com obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni sajta Simpatikus.com odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Zaštita poverljivih podataka o transakciji
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
Politika reklamacija
Reklamacija na uslugu koja je aktivirana nije moguća obzirom da ste već počeli da koristite istu. Ukoliko Vam servis nije aktiviran nakon 72 časa imate pravo da zatražite povraćaj novca ili da Vam usluga budu produžena srazmerno broju dana koliko je kašnjenje sa aktivacijom u pitanju.
Izjava o konverziji
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz

konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.”
Podaci o firmi
Agencija Parasimpatikus
PIB: 103 953 755
Šifra delatnosti: 6312
Matični broj: 56954341
Web: wwww.parasimpatikus.com
Kontakt email: podrska@parasimpatikus.com
Kontakt telefon:
Povraćaj sredstava
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Simpatikus.com je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.